En Güzel İsimler Listesi:

1. Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah'ın Kulu. 2. Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah'ın Kulu; Abd + Hamid
Sezgi, anlayış, dikkat
1. Yıldız. 2. Talih, şans, uğur.
Çok güzel, en güzel.
Ritim, uyum, çalgılı eğlence.
1. Ölen bir kişinin ardından onun iyiliğini, ölümden duyulan acıları ya da büyük bir felaketin etkilerini dile getiren söz, okunan ezgi ya da yazılan yazı. 2. Ağlama.
Adıyla ün kazanan kimse.
Bengisu, hayat suyu, sonsuz yaşam sağlayan su.
Yunanistan, İran, Anadolu, Suriye ve Hindistan'ı MÖ 300'lerde ele geçiren Makedonya kralı; tarihin en önemli komutanlarından.
Kutlu, mutlu olan.
1. Güneşe ait olan 2. Sevgi
İyiliksever kimse.
Güvenilen kimse.
Yurdu için kanını verebilecek niteliklere sahip olan.
Farklı topluluklar, zümreler.
Belli bir makama sahip olan.
Şakaklardan sarkan saç lülesi.
1. İki parçalı. 2. Hz Muhammed'in Hz Aliye armağan ettiği ucu çatallı kılıç.
Kılıcın kabzasına iliştirilen süs.
Yazılır küçük şey.
1. Kendiliğinden gelişen. 2. Komik, çok matrak olan.
Görünme.
Çok güçlü, kuvvetli.
Zorlu ve saygın kişi.
Zorlanarak elde edilme.
Toraman delikanlı.
Fazlalık.
Işık, aydınlık.
Süs.
Doruk, en yüksek nokta, tepe.